Skip to content

Common Training Test (CTT)

CTT, EU’s Common Training Test for ski instructors, regleras av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/907 [1].

CTT syftar till att underlätta rörligheten för skidlärare i hela Europeiska unionen.

Alla professionella skidlärare som beviljats CTT är registrerade i den europeiska databasen IMI [2]. Universitets- och högskolerådet (UHR) [3] sköter tillgång till IMI-databasen och alla formaliteter kopplade till CTT i Sverige.

För att få CTT måste du klara följande test:

  • CTT tekniskt test (GS), och
  • CTT Säkerhetstest.

Mer information om CTT-testerna finns i referenserna.

Kontakta oss angående eventuella frågor om CTT.

Referenser

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R0907

[2] Homepage – IMI-Net – The EU Single Market – European Commission (europa.eu)

[3] https://www.uhr.se