Skip to content

Fortbildningskrav

Krav för att erhålla ISIA-Stamp eller ISIA-Card status enligt internationella regler

  • Den som genomfört Svensk Skidlärarexamen med godkänt resultat före år 2003, erhåller ISIA-status utan krav på genomgången ISIA-safety utbildning.
  • Den som genomfört Svensk Skidlärarexamen med godkänt resultat efter år 2003 erhåller ISIA-Stamp status när man har Svelav pro 1 Grund, en andra disciplin (grundkurs/crossover) och verifiering av ett andra språk.
  • Den som genomfört Svensk Skidlärarexamen med godkänt resultat efter år 2003 erhåller ISIA-Card efter genomgången 7-dagars ISIA-safety utbildning, godkänt ISIA-speedtest, en andra disciplin (grundkurs/crossover) och verifiering av ett andra språk.

Krav för att bibehålla ISIA-Stamp eller ISIA-Card status enligt internationella regler. Krav för att bibehålla IVSI på SSLF’s medlemskort.

  • Minst vartannat år måste ISIA-examen uppdateras genom att gå en av SSLF arrangerad ISIA-fortbildning.
  • Som fortbildning räknas även deltagande vid kongress anordnad av Interski, IVSI, ISIA eller IVSS, (gäller ej övriga organisationers upptakter eller interna utbildningar och utbildningssteg).
  • Deltagande som kandidat vid Svensk Skidlärarexamen med godkänt eller icke godkänt resultat.
  • Som alternativ till fortbildning kan man behålla sin ISIA-status genom att:

a) minst vartannat år arbeta som instruktör på någon av SLAO:s, Friluftsfrämjandets eller Skidförbundets utbildningar på minst grundkursnivå (utb 1), samt deltagande som examinator vid Svensk Skid- och Snowboardexamen.

b) verifiera arbete, som instruktör i andra länders utbildningssystem (kurser på minst grundkursnivå), som leder till rätten att ta en ISIA-examen. (Gäller ej eget deltagande på liknande kurser).

c) om du lever och verkar som instruktör i annat land kan du ansöka om att få motsvarande ISIA fortbildning, genomförd av landets ISIA anslutna organisation, godkänd. Detta genom att ansöka om detta i god tid innan fortbildningen genomförs på SSLF’s ansökningsblankett för ISIA fortbildningar i annat land.

  • När man fyllt 75 år är man befriad från fortbildningskravet, men behåller sin status.
  • Status gäller per kalenderår.
  • Förlorad ISIA eller IVSI på medlemskortet, p g a inaktivitet med fortbildning, återfås så snart du åter fortbildar dig och därmed är aktiv igen.

 

Bor du utanför Sverige och vill fortbilda dig i landet du vistas i? Mer information finns i Ansökan om godkännande av ISIA-fortbildning genomförd av ISIA-ansluten organisation i annat land.