Skip to content

Interski

Interski är en paraplyorganisation för de internationella snösport-organisationerna ISIA, IVSI och IAESS (IVSS). Interski är samtidigt en sammanslutning av länder som bedriver skidundervisning med mål att stödja och utveckla undervisning inom skidåkning och andra snösporter. Det sker genom erfarenhetsutbyten inom teknik, metodik, organisation, utrustning, säkerhet, marknadsutveckling och vinterturism. För närvarande har man 36 medlemsländer med totalt 110 000 skidlärare. Svenska Skidrådet står för Sveriges medlemskap i Interski. Vart fjärde år arrangerar Interski en världskongress där medlemsländerna visar upp sin skidåkning och utbyter erfarenheter. Kongressen baseras på de fyra hörnpelarna föredrag, workshops i backen, uppvisningar och sociala arrangemang. Senaste kongressen var i Levi, Finland 2023. Sverige representerade med en delegation på omkring 40 personer från Sveriges olika Snösport-organisationer, med team Snowsport Sweden i spetsen.