Skip to content

SSLF´s styrelsemedlemmar & kansli

Styrlesens uppdrag är att leda och driva föreningen utifrån föreningens stadgar och årsmötets beslut. Kansliets uppdrag är att hantera medlemmars medlemskap, medlemskort, anmälan til fortbildningar, tävlingar & webinarer. Kansliet hanterar även medlemsdatabasen, svarar på medlemmars frågor, samt är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.

stefan atterlid

Stefan Atterlid,

Ordförande

Andrea Pellegatta2

Andrea Pellegatta,

Vice ordförande

kristopher nygren

Kristopher Nygren,

Fortbildningar

Klas Åstrand

Klas Åstrand,

Internationellt

Frida-Klang

Frida Klang,

Internationellt & skidrådet

carolina edlund

Carolina Edlund,

Information

åke larsson, färg

Åke Larsson.

Events & fortbildningar

åsa tugetam

Åsa Tugetam,

IAESS & information

anna helander

Anna Helander,

Norge, event & information

e atterlid

Ella Atterlid,

Kansli