Skip to content

SSLF´s styrelsemedlemmar & kansli

Styrlesens uppdrag är att leda och driva föreningen utifrån föreningens stadgar och årsmötets beslut. Kansliets uppdrag är att hantera medlemmars medlemskap, medlemskort, anmälan til fortbildningar, tävlingar & webinarer. Kansliet hanterar även medlemsdatabasen, svarar på medlemmars frågor, samt är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.

Caroline Nilsson

Caroline Nilsson,

Ordförande

Andrea Pellegatta2

Andrea Pellegatta,

Vice ordförande

kristopher nygren

Kristopher Nygren,

Fortbildningar

Klas Åstrand

Klas Åstrand,

Internationellt

Frida-Klang

Frida Klang,

Internationellt & skidrådet

Molly

Molly Hagbrand,

Information

åke larsson, färg

Åke Larsson.

Events & fortbildningar

image001

Åsa Tugetam,

IAESS & information

Mattias

Mattias Lundgren,

Norge, event & information

e atterlid

Ella Atterlid,

Kansli