Skip to content

International Association of Education in Science and Snowsports (IAESS)

Uppdrag : Bidra till utveckling i snösportens utbildningssystem och minska klyftan mellan teori och praktik.

Mål : 

  • omsätta teori och praktik genom en tvärvetenskaplig ansats.
  • förbättra internationellt samarbete genom nätverkande.
  • använda snösport som en metod för social integration och hållbar utveckling.

Hur når vi målen?

  • Genom att organisera och delta vid konferenser, forum och seminarier.
  • Skapa och initiera projekt (partnerskap), nätverk och utbytesprogram.
  • Presentera aktuell forskning på hemsidan och genom webbinarier.

IAESS erbjuder onlineseminarier, workshops och konferenser till våra medlemmar och andra som är intresserade av IAESS. I våra onlineseminarier bjuder vi in specialister från olika organisationer och länder för en praktiknära diskussion. Deltagarna kommer att få möjlighet att ställa frågor och få kontakt med andra som arbetar med att främja skidglädje. Information om kommande seminarier och redan genomförda (inspelade) finns på hemsidan https://iaess.org./ Workshops organiseras lokalt, mestadels genom Snowsports at Schools and Universities. Där tas specifika frågor om snösport i skolor och på universitet upp, t ex undervisningsämnen och strukturella frågor. IAESS har för avsikt att anordna en konferens som tar upp ett speciellt ämne inom snösport vid skolor och universitet vart fjärde år. IAESS grundades i Bad Gastein 1965.

I nuvarande styrelse sitter representanter från Tyskland, USA, Slovenien, Österrike, Bulgarien och Sverige.