Skip to content

Snowsport Sweden

 
 

”Team Snowsport Sweden” jobbar med att sprida kunskap i Sverige gällande utveckling inom Svensk Snösport nationellt och internationellt. Arbetet sker utifrån tre ledord; Rekrytering – Friskvård – Hållbarhet. Personstyrkan/medlemmarna i teamet är också aktiva i de olika utbildningsorganisationerna som verkar i Svenska Skidrådet. Team Snowsport Sweden har representerat Sverige på de två senaste Interski kongresserna.