Skip to content

International Ski Instructor Association (ISIA)

ISIA är den internationella skidlärarföreningen, där Svenska Skidlärarföreningen är medlem. En av ISIA:s huvuduppgifter är att främja bilden och attraktionskraften av snösport över hela världen, samt att stödja de nationella föreningarna i deras arbete. Fokus ligger på kvaliteten på utbildningen av professionella snösportinstruktörer. Ett mål med ISIA är att forma den globala gemenskapen av professionella snösportinstruktörer, nationella föreningar och de olika marknaderna i framtiden, till en stark, livlig gemenskap. ISIA-medlemmar vill dra nytta av varandra, dela erfarenheter med andra och bidra till gemensam framgång.

Det gemensamma målet för alla medlemsländer är att erbjuda utbildning av hög kvalitet. Kvalitativa standarder i utbildningen ger ett gemensamt ramverk, som medlemsländerna måste följa. ISIA står för kvalitet, ansvar, ISIA-card och ISIA-stamp.