Skip to content

Svenska Skidrådet

I Sverige har vi en ganska unik samverkan kring att främja svensk snösport genom Skidrådet. Skidrådet består av en grupp organisationer; Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet, Norska Instruktörer och Guider samt Svenska Skidanläggningars Organisation. Tillsammans samarbetar organisationerna kring svensk utförsåkning, nyrekryteringen av utförsåkare samt samverkar kring utveckling av ledarskapsutbildningar för ledare på skidor, snowboard och funktionell skidåkning. Skidrådet är huvudman för Svensk Skidlärarexmen. Skidrådet verkar också under varumärket ”Snowsport Sweden” som används i olika sammanhang, till exempel vid internationell representation, vid olika projekt mm. Svenska Skidrådet är medlem i den internationella organisationen Interski.

Svenska skidrådet är en paraplyorganisation för Sveriges snösport-organisationer;