Skip to content

Våra fortbildningar

SSLF’s fortbildningar är öppna för alla våra medlemmar. Vi erbjuder fortbildningar för er som vill utvecklas som instruktörer, samt för er som vill hålla er internationella status vid liv. För att behålla Isia och Ivsi status behöver du fortbilda dig vartannat år. Här hittar du de hittills anmälningsbara fortbildningarna, men fler fortbildningar kan komma publiceras.

Avbokningspolicy för utbildning och fortbildning

Vid avbokning två veckor innan kursstart återbetalas inga pengar. Vid avbokning mellan en månad och två veckor innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften. Vid avbokning på grund av skada har deltagaren möjlighet att flytta fram sitt deltagande till säsongen efter den ursprungliga kursen. Flytt av deltagande är endast tillåten under ett år från det ursprungliga kursdatumet. Om kursen inte blir av på grund av lågt deltagande återbetalas hela kursavgiften.

Vi ber våra deltagare att läsa igenom och förstå vår avbokningspolicy innan de genomför sin bokning. För eventuella avbokningar, vänligen ta kontakt så snart som möjligt för vidare hantering.


För mer information om eventullt kommande fortbildningar, kontakta:
 kansliet@skidlararforeningen.se

Våra fortbildningar

SSLF’s fortbildningar är öppna för alla våra medlemmar. Vi erbjuder fortbildningar för er som vill utvecklas som instruktörer, samt för er som vill hålla er internationella status vid liv. För att behålla Isia och Ivsi status behöver du fortbilda dig vartannat år. Här hittar du de hittills anmälningsbara fortbildningarna, men fler fortbildningar kan komma publiceras.

Avbokningspolicy för utbildning och fortbildning

Vid avbokning två veckor innan kursstart återbetalas inga pengar. Vid avbokning mellan en månad och två veckor innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften. Vid avbokning på grund av skada har deltagaren möjlighet att flytta fram sitt deltagande till säsongen efter den ursprungliga kursen. Flytt av deltagande är endast tillåten under ett år från det ursprungliga kursdatumet. Om kursen inte blir av på grund av lågt deltagande återbetalas hela kursavgiften.

Vi ber våra deltagare att läsa igenom och förstå vår avbokningsnolicy innan de genomför sin bokning. För eventuella avbokningar, vänligen ta kontakt så snart som möjligt för vidare hantering.

För mer information om eventullt kommande fortbildningar, kontakta
kansliet@skidlararforeningen.se